home >
...

Kom je ook naar het Dalton Lyceum Barendrecht?

quotet
Peter Timmers, directeur

Geachte ouders, beste leerlingen,

Kort geleden heeft een dalton visitatiecommissie van 12 leden onze school een dag lang doorgelicht.
Elke vier jaar bepaalt zo ’n commissie of we het predicaat ‘dalton’ waardig zijn.
Na vele lesbezoeken en gesprekken met docenten, ouders en leerlingen heeft deze commissie opnieuw het predicaat voor vier jaar verleend!
Dat is zeker mooi nieuws!

Peter Timmers, directeur

quoteb

Het Dalton Lyceum Barendrecht is een openbare scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, Havo, Mavo en Vmbo  b/k. De school heeft haar onderwijs ingericht volgens de uitgangspunten van dalton.

Twee lange zinnen met woorden, maar wat zeggen ze nu eigenlijk? Via deze site kunt u veel meer te weten komen over wie wij zijn en over hoe wij het onderwijs op onze school vorm geven. Natuurlijk, dat zal gaan via nog meer woorden en zinnen. Maar u vindt ook foto's, filmpjes en zelfs een virtuele rondleiding, die u helpen een beeld van onze school te krijgen.

Dalton Lyceum Barendrecht

dalton-gebouwA

Het Dalton Lyceum Barendrecht in 't kort: 

Een school met aandacht voor jou!

 


Universum school

Eind 2009 heeft het Dalton Lyceum Barendrecht het predicaat “Universum school” in ontvangst mogen nemen.

Via het Universum project wil het Dalton Lyceum het Bèta-onderwijs vernieuwen en kennis en ervaring met andere scholen, het vervolgonderwijs en bedrijven, delen. Hiermee hoopt onze school een bijdrage te leveren aan de doelstelling van het Platform Bèta Techniek om 15% meer jongeren te laten kiezen voor een bètatechnische vervolgopleiding.

De toekenning van het predicaat Universum school heeft de school te danken aan extra inspanningen binnen het Bèta-onderwijs zoals het organiseren van een Bèta-markt voor leerlingen uit Havo 3 en Vwo 3, het schenken van extra aandacht aan het interesseren van vooral meisjes voor een technische vervolgopleidingen, het uitnodigen van voorlichtingen en het bezoeken van technische bedrijven. Juist ook in de onderbouw zal het Dalton Lyceum extra aandacht aan bèta besteden. Begin 2010 zijn de Bèta ambities gepresenteerd aan een officiële “audit-commissie”.


leerlingen met vlag universum school

Daltononderwijs?

dalton

Tja, wat is dat nou eigenlijk? We zijn natuurlijk niet alleen maar een daltonschool omdat we daltonuren hebben. Er zit meer achter. Eigenlijk gaat het om drie dingen. We proberen je te leren om zelfstandig te kunnen werken. We geven je hierbij stukje bij beetje steeds meer eigen verantwoordelijkheid te dragen. En we stimuleren je om samen te werken met medeleerlingen en docenten. Op deze manier denken we je een goede voorbereiding op je toekomst te geven. Op een leven waarin je je steeds zal blijven ontwikkelen en waarin je steeds zal blijven leren. Door het daltononderwijs denken we je genoeg vaardigheden te kunnen aanleren, om dit mogelijk maken.

Natuurlijk lees je op deze site meer over hoe we dat verder vorm geven.

lees verder >

Meer dan les alleen

Het Dalton Lyceum Barendrecht is een school waar behalve kwaliteit, degelijkheid en een goede begeleiding van het leerproces ook de activiteiten buiten het vaste lesrooster van groot belang worden geacht voor de vorming en ontplooiing van de leerling.

Daarom biedt de school meer:


muziek

Laatste nieuws:

Voorlichting Technasium en Gymnasium Dalton Lyceum

Afgelopen donderdag 13 maart,  konden ouders en...   Lees verder >

Foto's Open Dag 2014

Op woensdag 29 januari heeft u een bezoekje kunnen...   Lees verder >

Kijk en Luister 2014

Maandag 3 maart zal om 19.30 uur de uitvoering starten...   Lees verder >