home >
Dalton Roparun team 2014

Kom je ook naar het Dalton Lyceum Barendrecht?

quotet
Peter Timmers, directeur

Voor belangstellende ouders en de leerlingen uit groep 8,

Namens de vier VO-scholen in Barendrecht nodig ik u van harte uit voor de jaarlijkse Scholenmarkt.
 
Deze wordt gehouden op maandag 24 november in theater Het Kruispunt in Barendrecht van 19.00 tot 21.00 uur.
 
De vier scholen:
· CSG Calvijn Groene Hart
· Dalton Lyceum Barendrecht
· Edudelta College Barendrecht
· Focus Beroeps Academie
 
Tijdens deze Scholenmarkt kunnen ouders en leerlingen zich oriënteren op de onderwijsmogelijkheden in Barendrecht.
 
Later in dit schooljaar zullen de scholen elk ook een eigen Open Dag of Open Avond organiseren.
 
Met vriendelijke groet,

Peter Timmers, directeur

quoteb

Het Dalton Lyceum Barendrecht is een openbare scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, Havo, Mavo en Vmbo  b/k. De school heeft haar onderwijs ingericht volgens de uitgangspunten van dalton.

Twee lange zinnen met woorden, maar wat zeggen ze nu eigenlijk? Via deze site kunt u veel meer te weten komen over wie wij zijn en over hoe wij het onderwijs op onze school vorm geven. Natuurlijk, dat zal gaan via nog meer woorden en zinnen. Maar u vindt ook foto's, filmpjes en zelfs een virtuele rondleiding, die u helpen een beeld van onze school te krijgen.

Dalton Lyceum Barendrecht

dalton-gebouwA

Het Dalton Lyceum Barendrecht in 't kort: 

Een school met aandacht voor jou!

 


Universum school

Eind 2009 heeft het Dalton Lyceum Barendrecht het predicaat “Universum school” in ontvangst mogen nemen.

Via het Universum project wil het Dalton Lyceum het Bèta-onderwijs vernieuwen en kennis en ervaring met andere scholen, het vervolgonderwijs en bedrijven, delen. Hiermee hoopt onze school een bijdrage te leveren aan de doelstelling van het Platform Bèta Techniek om 15% meer jongeren te laten kiezen voor een bètatechnische vervolgopleiding.

De toekenning van het predicaat Universum school heeft de school te danken aan extra inspanningen binnen het Bèta-onderwijs zoals het organiseren van een Bèta-markt voor leerlingen uit Havo 3 en Vwo 3, het schenken van extra aandacht aan het interesseren van vooral meisjes voor een technische vervolgopleidingen, het uitnodigen van voorlichtingen en het bezoeken van technische bedrijven. Juist ook in de onderbouw zal het Dalton Lyceum extra aandacht aan bèta besteden. Begin 2010 zijn de Bèta ambities gepresenteerd aan een officiële “audit-commissie”.


leerlingen met vlag universum school

Daltononderwijs?

dalton

Tja, wat is dat nou eigenlijk? We zijn natuurlijk niet alleen maar een daltonschool omdat we daltonuren hebben. Er zit meer achter. Eigenlijk gaat het om drie dingen. We proberen je te leren om zelfstandig te kunnen werken. We geven je hierbij stukje bij beetje steeds meer eigen verantwoordelijkheid te dragen. En we stimuleren je om samen te werken met medeleerlingen en docenten. Op deze manier denken we je een goede voorbereiding op je toekomst te geven. Op een leven waarin je je steeds zal blijven ontwikkelen en waarin je steeds zal blijven leren. Door het daltononderwijs denken we je genoeg vaardigheden te kunnen aanleren, om dit mogelijk maken.

Natuurlijk lees je op deze site meer over hoe we dat verder vorm geven.

lees verder >

Meer dan les alleen

Het Dalton Lyceum Barendrecht is een school waar behalve kwaliteit, degelijkheid en een goede begeleiding van het leerproces ook de activiteiten buiten het vaste lesrooster van groot belang worden geacht voor de vorming en ontplooiing van de leerling.

Daarom biedt de school meer:


muziek

Laatste nieuws:

Jaarvergadering oudervereniging

Beste ouders,

De jaarvergadering van de...   Lees verder >

Geslaagden 2013-2014

In het onderstaande document vindt u een overzicht van...   Lees verder >

Samenwerkingsverband Koers VO

Informatie over het samenwerkingsverband Koers VO...   Lees verder >